HAPPY BEAR PRESCHOOL

HAPPY BEAR PRESCHOOL
Bảng màu
HAPPY BEAR PRESCHOOL
Phông chữ
HAPPY BEAR PRESCHOOL
HAPPY BEAR PRESCHOOL

What we lear with joy,

we never forget

HAPPY BEAR PRESCHOOL

Ý tưởng thiết kế

Happy Bear Preschool: Ngôi trường của những chú gấu vui vẻ
Biểu tượng chiếc lá: Mầm non được ươm trồng tại Happy Bear
Đặc điểm: Vững chắc, sáng tạo
Bộ nhận diện thương hiệu
HAPPY BEAR PRESCHOOL HAPPY BEAR PRESCHOOL HAPPY BEAR PRESCHOOL HAPPY BEAR PRESCHOOL HAPPY BEAR PRESCHOOL HAPPY BEAR PRESCHOOL
Thiết kế trường học
HAPPY BEAR PRESCHOOL HAPPY BEAR PRESCHOOL