JUDO PRESCHOOL

JUDO PRESCHOOL
Bảng màu
JUDO PRESCHOOL
Phông chữ
JUDO PRESCHOOL
JUDO PRESCHOOL

YÊU THƯƠNG

TỰ LẬP

HỢP TÁC

JUDO PRESCHOOL

Ý tưởng thiết kế

Logo được kết hợp giữa biểu tượng võ sĩ judo và quyển sách, đặc trưng của ngành giáo dục.

Đường nét dứt khoát, mạnh mẽ thể hiện những giá trị cốt lõi của trường: tính kỷ luật, độc lập, tự tin,..

Bộ nhận diện thương hiệu
JUDO PRESCHOOL JUDO PRESCHOOL JUDO PRESCHOOL JUDO PRESCHOOL JUDO PRESCHOOL JUDO PRESCHOOL JUDO PRESCHOOL JUDO PRESCHOOL JUDO PRESCHOOL JUDO PRESCHOOL JUDO PRESCHOOL JUDO PRESCHOOL