MOAZ MOAZ KID CAFÉ

MOAZ MOAZ KID CAFÉ
Bảng màu
MOAZ MOAZ KID CAFÉ
Phông chữ
MOAZ MOAZ KID CAFÉ
MOAZ MOAZ KID CAFÉ

This is where the fun stuff happens

MOAZ MOAZ KID CAFÉ

Ý tưởng thiết kế

Logo có hình ảnh khuôn mặt của một em bé đang cười tươi, được cách điệu như một tách cafe.

Bộ nhận diện thương hiệu
MOAZ MOAZ KID CAFÉ MOAZ MOAZ KID CAFÉ MOAZ MOAZ KID CAFÉ MOAZ MOAZ KID CAFÉ MOAZ MOAZ KID CAFÉ MOAZ MOAZ KID CAFÉ