KIDDIE CARES

KIDDIE CARES
Bảng màu
KIDDIE CARES
Phông chữ
KIDDIE CARES
KIDDIE CARES

It takes a big heart to shape little mind

KIDDIE CARES

Ý tưởng thiết kế

Sử dụng hình ảnh chú gấu, trái tim và quyển sách mở thể hiện sự niềm vui vẻ, hạnh phúc của các bé trong ngôi trường đầy tình yêu thương.

Bộ nhận diện thương hiệu
KIDDIE CARES KIDDIE CARES KIDDIE CARES KIDDIE CARES KIDDIE CARES KIDDIE CARES KIDDIE CARES KIDDIE CARES KIDDIE CARES