KINDEROO PRESCHOOL

KINDEROO PRESCHOOL
Bảng màu
KINDEROO PRESCHOOL
Phông chữ
KINDEROO PRESCHOOL
KINDEROO PRESCHOOL

Dedicated to excellence

KINDEROO PRESCHOOL

Ý tưởng thiết kế

Ý tưởng: Kết hợp hai biểu tượng của nước Úc là Sydney Opera House và Kangaroo

Đặc điểm: Hiện đại, khoẻ khoắn, sang trọng

Bộ nhận diện thương hiệu
KINDEROO PRESCHOOL KINDEROO PRESCHOOL KINDEROO PRESCHOOL KINDEROO PRESCHOOL KINDEROO PRESCHOOL KINDEROO PRESCHOOL KINDEROO PRESCHOOL KINDEROO PRESCHOOL KINDEROO PRESCHOOL