MẦM NON SÓC NÂU

MẦM NON SÓC NÂU
Bảng màu
MẦM NON SÓC NÂU
Phông chữ
MẦM NON SÓC NÂU
MẦM NON SÓC NÂU

ƯƠM MẦM

HỘI NHẬP

CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI

MẦM NON SÓC NÂU

Ý tưởng thiết kế

Logo có hình một chú sóc đang nhảy trên quyển sách, tượng trưng cho việc trẻ được tiếp cận những kiến thức, những điều mới mẻ một cách chủ động.

Bộ nhận diện thương hiệu
MẦM NON SÓC NÂU MẦM NON SÓC NÂU MẦM NON SÓC NÂU MẦM NON SÓC NÂU MẦM NON SÓC NÂU MẦM NON SÓC NÂU MẦM NON SÓC NÂU MẦM NON SÓC NÂU MẦM NON SÓC NÂU