NGÔI SAO VIỆT

NGÔI SAO VIỆT
Bảng màu
NGÔI SAO VIỆT
Phông chữ
NGÔI SAO VIỆT
NGÔI SAO VIỆT

Khát vọng

Bản lĩnh

Hội nhập

NGÔI SAO VIỆT

Ý tưởng thiết kế

Logo với hình ảnh chính là hai đứa trẻ đang vui chơi, lồng vào nhau tạo thành hình ngôi sao, kết hợp cùng các yếu tố vòng nguyệt quế, cuối sách mở.

Bộ nhận diện thương hiệu
NGÔI SAO VIỆT NGÔI SAO VIỆT NGÔI SAO VIỆT NGÔI SAO VIỆT NGÔI SAO VIỆT NGÔI SAO VIỆT NGÔI SAO VIỆT NGÔI SAO VIỆT NGÔI SAO VIỆT