SUNNY PRESCHOOL

SUNNY PRESCHOOL
Bảng màu
SUNNY PRESCHOOL
Phông chữ
SUNNY PRESCHOOL
SUNNY PRESCHOOL

Ngôi nhà ấm áp

Nuôi dưỡng hạnh phúc trẻ thơ

SUNNY PRESCHOOL

Ý tưởng thiết kế

Logo sử dụng biểu tượng ngôi nhà (mái trường) kết hợp cùng mặt trời đang toả sáng tạo nên hình ảnh sát với slogan của trường: Ngôi nhà ấm áp của bé.

Bộ nhận diện thương hiệu
SUNNY PRESCHOOL SUNNY PRESCHOOL SUNNY PRESCHOOL SUNNY PRESCHOOL SUNNY PRESCHOOL SUNNY PRESCHOOL SUNNY PRESCHOOL