THẾ HỆ VÀNG
THẾ HỆ VÀNG

Gieo mầm nhân cách

Kiến tạo tương lai

THẾ HỆ VÀNG

Ý tưởng thiết kế

Logo là hình ảnh tượng trưng của 3 đứa trẻ với những màu sắc khác nhau – tượng trưng cho cá tính, hoàn cảnh của mỗi người, song lại đang nắm tay nhau và hoà quyện màu sắc.

“Gieo mầm nhân cách” là một trong những tiêu chí đào tạo cốt lõi, dạy các bé cách sẻ chia, yêu thương mọi người, hoàn tiện bản thân để bước đầu tạo nền tảng cho những kiến tạo trong tương lai.

Bộ nhận diện thương hiệu
THẾ HỆ VÀNG THẾ HỆ VÀNG THẾ HỆ VÀNG THẾ HỆ VÀNG THẾ HỆ VÀNG THẾ HỆ VÀNG THẾ HỆ VÀNG THẾ HỆ VÀNG